“Sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Carpen, satele Carpen si Cleanov, judetul Dolj – Constructie noua”

Obiectivul general al Proiectului este imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata in comuna Carpen, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene si in contextul Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”.

Obiectivele specifice proiectului

 • cresterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apa in zona de proiect -aglomerarea Carpen, de la 0% la 100%
 • cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate in zona de proiect -aglomerarea Carpen, de la 0% la 100%
 • asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in zona de proiect -aglomerarea Carpen, la tarife accesibile;
 • asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in zona de proiect.
 • îmbunatatirea puritatii cursurilor de apa din zona Carpen-Clenov;
 • asigurarea managementului namolului provenit de la tratarea apei si epurarea apei uzate;
 • asigurarea unei infrastructuri eficiente pentru managementul apei si a apei uzate in zona de proiect -aglomerarea Carpen

  Obiective socio-economice ale proiectului se refera la:

 • Oportunitati de ocupare a fortei de munca din zona pe parcursul executarii lucrarilor, cu atat mai mult cu cat realizarea lucrarilor necesita multa munca manuala;
 • Imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zona, prin asigurarea furnizarii de apa potabila la cele mai inalte standarde de calitate si prin preluarea si prelucrarea apelor uzate menajere;
 • Cresterea gradului de racordare la retelele de apa si canalizare a locuitorilor din aria aglomerarii la 100%;
 • Imbunatatirea calitatii vietii, prin oferirea posibilitatilor de sporire a confortului casnic pentru locuitorii din zona de acoperire a proiectului;
 • Imbunatatirea conditiilor de igiena si a starii de sanatate prin oferirea de acces direct a apa potabila de calitate si prin preluarea apelor uzate menajere;
 • Protejarea mediului inconjurator, prin evitarea deversarii apelor uzate menajere in cursuri de apa, in panza freatica sau la teren.Beneficiarii direcţi ai prezentului proiectului sunt de asemenea reprezentaţi de locuitorii din cele doua sate ale aglomerarii: Carpen – 919 locuitori si Cleanov -1183 locuitori, in total 2102 persoane vor beneficia de infrastructurile de apa si apa uzata, realizate prin proiect.
  In prezent nu există lucrări de alimentare cu apă în sistem centralizat, locuitorii folosind surse de apă individuale (puţuri forate), apa captată fiind lipsită de calităţile chimice şi bacteriologice impuse de stas 1342. Nu există lucrări de canalizare în sistem unitar, locuitorii folosind sistemul local (haznale).

  B 4.2. Tabel 1. Indicatori de performanta ai sistemului de alimentare cu apa potabila Aglomerarea Carpen

  B 4.2. Tabel 2. Indicatori fizici generali ai sistemului de alimentare cu apa potabila Aglomerarea Carpen

  B 4.2. Tabel 3. Indicatori de performanta ai sistemului de canalizare apa uzata Aglomerarea Carpen

  B 4.2. Tabel 4. Indicatori fizici generali ai sistemului de canalizare apa uzata Aglomerarea Carpen

  Indicatori fizici totali ai proiectului

  Documente utile si de informare proiect

  Date tehnice proiect

  Aspecte institutionale

  Descriere generala a proiectului

  Dupa incheierea proiectului, investitia va fi gestionata de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., în calitate de Operator Regional (OR), in conformitate cu Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare de catre SC Compania de Apa Oltenia – Operator Regional, aprobat prin Hotararea ADI Oltenia nr. 4 din 17.10.2008.

  Comuna Carpen a aprobat prin HCL nr. 32/2015 delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, dupa finalizarea investitiei.