Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritoriala Carpen din Judetul Dolj anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.1, incepand cu data de 12.04.2017, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Carpen, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe…

Adresa CAO din data de 20.03.2017

Catre Primaria Comunei Carpen Conform legislatiei in vigoare UAT-urile au obligatia ca prin parghiile de care dispun sa avertizeze cetatenii de pe strazile unde exista retea de canalizare privitor la urmatoarele legi: Legea 241/2006 Republicata Art 31(14), Art. 39 (5) si Art. 40 (2) HG 188/2002 Anexa 1, art. 6 Legea 107 Art. 16, Art. 87 si Art. 93. Mentionam ca si Operatorul Regional SC Compania de Apa Oltenia SA avertizeaza…

Anunt public privind proiectul Ro-NET din data de 13.10.2016

 Anunt public!! Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, cu sediul in Bulevardul Libertatii nr 14, sector 5, Bucuresti, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de revizuire a etapei de incadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale”  propus a fi implementat la nivel national care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se…

Raport privind rezultatul procedurii de selectie parteneri

Beneficiar: Comuna Carpen Procedura de selectie parteneri privind implementarea unui proiect POCU 2014-2020, Axa prioritara 4, prioritatea de investitii 9.ii. In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 pentru gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria comunei Carpen a publicat…

Anunt selectie parteneri/solicitant din data de 26.08.2016

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Comuna Carpen anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor privati…